Kto sme


Cieľom neziskovej organizácie je združovať a vzdelávať osoby so záujmom o aromaterapiu, šírenie informácií a rozširovanie dokumentov týkajúcich sa problematiky aromaterapie, vrátane komplexného prístupu k človeku, a to formou aktívnej spolupráce s ostatnými subjektami, zaoberajúcimi sa problematikou aromaterapie.