Aromaterapia – Poradenský servis


Rok 2023 sme pre Vás pripravili nové priestory, v ktorých sídli Asociácia slovenskej aromaterapeutickej spoločnosti (ASAS). Snažili sme sa, aby boli priestory a aj naša ponuka pre všetkých veľmi zaujímavé a inšpirujúce.

ASAS bola založená v roku 2015 so zámerom vytvoriť na Slovensku spoločný priestor pre aromaterapeutov a všetkých, ktorým esenciálne oleje učarili. Našou snahou je podporovať kvalitné vzdelávanie, sledovať najnovšie poznatky vedy a výskumu, nadväzovať na tradície našich predkov a hlavne spoločne zdieľať Aromaterapiu vo všetkých jej formách.

Spájať a tak spoločne vytvárať platformu, ktorá bude prospešná pre všetkých je našim cieľom.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Centrum sa nachádza v Trenčíne na nábreží rieky Váh s nádherným výhľadom na Trenčiansky Hrad. (Kanoistická lodenica KK TTS medzi cestným a starým železničným mostom) 5 min chôdze z centra mesta.

Pomôcky: zošiť, pero a dobrú náladu

Prihláška: nie je potrebná resp. môže ti rezervovať cez správu
(mob. +421903222468)

Cena: bezplatné